Introduciendo papeleta electoral en sobre a cámara lenta. 100p.

60,00

Duración

Formato

Frame rate

Resolución

Plano detalle de hombre introduciendo papeleta electoral dentro de sobre a cámara lenta.